top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png
Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits

 

Ikviena pārvaldības sistēma prasa attīstību un nepārtrauktu monitoringu, bet uzlabojumi sistēmas darbā spēj būtiski paaugstināt tās efektivitāti, jo var atklāt iepriekš nepamanītas iespējas kā strādāt labāk un veikt to pašu darbu ātrāk un ar mazākām izmaksām. Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits ļauj atklāt šādas iespējas.

Šīs seminārs sniedz iespējas iepazīties ar iekšēja audita organizēšanas un veikšanas metodēm un instrumentiem.

Kvalitātes vadība

 

Jūs iegūsiet pilnu ieskatu par to, kā izveidot efektīvu un strādāt spējīgu kvalitātes pārvaldības sistēmu, kā to dokumentēt, uzturēt un nepārtraukti uzlabot. Kvalitāte Jums vairs nebūs abstrakts, neko neizsakošs jēdziens, bet reāls instruments organizācijas darba uzlabošanai, izmaksu minimizēšanai un visu iesaistīto pušu (gan uzņēmuma īpašnieka, gan Klienta) apmierinātības nodrošināšanai.

Jūs saņemsiet pilnu informāciju un gūsiet jaunu ieskatu par KPS izstrādi un ieviešanu.

Klientu apmierinātības analīze

 

Jūsu klienti ir konkrēti cilvēki, ar kuriem Jūsu uzņēmums sadarbojas un realizē savu produkciju un sniedz pakalpojumus. Kāds gudrs cilvēks reiz teica „Ja Jūs parūpēsieties par savu Klientu, tad Jūsu bizness pats par sevi parūpēsies“.

Jūsu klienti - tā ir Jūsu peļņa. Un, ja Jūsu Klients nav pamierināts, nekam citam vairs nav nozīmes. Bet vai Jūs zināt, kas tieši nepieciešams, lai Jūsu Klienti justos apmierināti? Kas tieši viņus satrauc un rada problēmas sadarbībā ar Jūsu uzņēmumu?


Klientu apmierinātības analīze – uzņēmuma nākotnes peļņas stabilais pamats.

Integrētas vadības sistēmas pieraksti/protokoli

 

Bieži maldīgi tiek uzskatīts, ka pārvaldības sistēmas (kvalitātes pārvaldības vai vides pārvaldības sistēmas, vai profesionālās veselības un darba drošības pārvaldības sistēmas), obligāti prasa lielu papīru kaudzi, bet kā tas ir īstenībā? Šī semināra ietvaros mēs apspriedīsim integrētās vadības sistēmas nepieciešamos un vēlamos pierakstus atbilstoši ISO 14001, ISO 9001 un ISO 45001 prasībām.

Integrētas vadības sistēmas vadības pārskata sagatavošana

 

Uzņēmuma vadībai, lai izpildītu standartu prasības, nepieciešams veikt integrētas vadības sistēmas darbības novērtēšanu un sagatavot „Vadības pārskatu”. Ko tieši pieprasa standarti? Kādi dati jāiekļauj atskaitē? Cik bieži jāsagatavo atskaites? Kā organizēt datu ievākšanu? Visus šos jautājumus būs iespējams apspriest semināra laikā. Kā arī izanalizēsim un aplūkosim labās prakses piemērus.

Integrētas vadības sistēmas iekšējais audits

 

Integrētas vadības sistēmas audits prasa no audita veicējiem īpašu uzmanību, jo ir nepieciešams atrast vadības atbilstību trīs standartiem un atklāt iespējas vadības sistēmas uzlabošanai. Lai to panāktu, no audita veicējiem tiek prasītas ne tikai labas zināšanas par standartiem, bet arī labas iemaņas auditu veikšanā. Šī semināra ietvaros mēs atkārtoti aplūkosim ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 standartu prasības, kā arī uzlabosim iemaņas iekšējo auditu veikšanā.

Vides likumdošanas aktualitātes

 

Vides likumdošana strauji mainās. Kādi grozījumi jau ir pieņemti likumā un stājušies spēkā, kādi stāsies spēkā tuvākajā gada laikā. Kā tas ietekmē uzņēmuma darbību, un kā nodrošināt jauno prasību izpildi. Par to visu mēs parunāsim seminārā.

Vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 14001:2015 prasībām

 

Šajā seminārā apspriedīsim ISO 14001 standarta prasības, vides pārvaldības sistēmas ieviešanas metodes un specifiku Latvijas uzņēmumos. Kā arī aplūkosim to labās prakses piemērus un patrenēsimies izpildīt uzdevumus, kas palīdzēs labāk saprast, kā ieviest vides pārvaldības sistēmu Jūsu uzņēmumā.

Integrētas vadības sistēmas izveidošana un izlabošana

 

Šajā seminārā apspriedīsim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standarta prasības, integrētas vadības   sistēmas ieviešanas metodes un specifiku Latvijas uzņēmumos. Kā arī aplūkosim to labās prakses piemērus un patrenēsimies izpildīt uzdevumus, kas palīdzēs labāk saprast, kā ieviest integrēto vadības sistēmu Jūsu uzņēmumā.

bottom of page