top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits

(saskaņā ar ISO 9001:2015)

 

Ko Jūs iemācīsieties

 

 • Jaunu ISO 9001:2015;

 • Veikt iekšējos auditus;

 • Sagatavot dokumentāciju iekšējo auditu veikšanai;

 • Novērtēt iekšējo auditu efektivitāti;

 • Plānot un veikt korektīvas un preventīvas darbības.

 

Kursa saturs

 

 1. Ievads kvalitātes vadībā. Terminoloģija un vārdnīca (ISO 9000);

 2. ISO 9001:2015 prasības;

 3. ISO 19011 prasības;

 4. Kvalitātes sistēmas dokumentēšanas principi;

 5. Ievads auditā;

 6. Atskaites par neatbilstībām un korektīvajām darbībām;

 7. Auditu vadība, kontroles lapas;

 8. Audita veikšana;

 9. Audita atskaite;

 10. Audita prakse.

 

 

Tiek aicināti piedalīties

 

Kvalitātes vadītāji un visi citi, kuri interesējas par kvalitātes un sistēmu veidošanas jautājumiem, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti.

 

Cena

 

Dalības maksa 300,00 EUR + PVN

 

Semināra ilgums

 

Klātienē

2 dienas (12 stundas)  no 10.00 līdz 16.00

Attālināti

4 dienas (12 stundas) no 15.00 - 18.00

bottom of page