top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Kvalitātes vadība
(saskaņā ar ISO 9001:2015)

Ko jūs iemācīsieties

 

 • KVS izveides metodiku;

 • KVS dokumentēšanu;

 • KVS pilnveidošanas metodes;

 • KVS uzturēšanas metodiku.

 

Semināra saturs

 

 1. Kvalitātes pārvaldības sistēmas (KPS) tapšanas vēsture, kvalitātes patriarhi (Demings, Išikava un citi);

 2. ISO 9001:2015 struktūra;

 3. Kvalitātes vadības pamatprincipi;

 4. Biznesa procesu apraksta principi un metodes, procesu izsekojamība;

 5. Organizācijas konteksta noteikšana:

 6. Uzņēmuma vadības atbildības sfēras;

 7. KPS dokumentācijas principi;

 8. Risku identifikācijas, novērtēšana un pārvaldīšaba,

 9. Resursu pārvaldīšanā;

 10. Personāla kompetences un zināšanu pārvaldīšana,

 11. Operāciju pārvaldība,

 12. KPS analīze un metodes vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

 13. KPS izstrādes un ieviešanas metodes un rekomendācijas

 14. sertifikācijas process, auditi;

 15. auditu formālās prasības, auditu periodiskums, auditu veikšanas tehnikas;

 16. sertificējošās kompānijas izvēle.

 

 

Seminārs paredzēts

 

Uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri apsver iespēju izstrādāt un ieviest kompleksu vadības sistēmu, kā arī visiem tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par ISO 9001:2015.

 

Cena

 

Dalības maksa  700,00 EUR + PVN

 

Semināra ilgums

 

6 dienas
no 10.00 līdz 16:00/16.30

bottom of page