top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Integrētas vadības sistēmas iekšējais audits

(saskaņā ar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

 

Ko Jūs iemācīsieties:

 

 • Veikt integrētas vadības sistēmas auditus (tālāk IVS);

 • Sagatavot dokumentāciju iekšējo auditu veikšanai;

 • Novērtēt iekšējo auditu efektivitāti;

 • Plānot un veikt korektīvas un preventīvas darbības..

 

Saturs:

 

 1. ISO 9001 standartu prasību interpritācija;

 2. ISO 14001 standartu prasību interpritācija;

 3. ISO 45001 standartu prasību interpritācija;

 4. ISO 19011 prasības auditu veikšanai; 

 5. Ievads auditā;

 6. Audita veikšana;

 7. Auditu vadība, kontroles lapas;

 8. Atskaites par neatbilstībām un korektīvajām darbībām;

 9. Audita atskaites sagatavošana.

 

Tiek aicināti piedalīties

 

IVS sistēmu vadītāji, auditori  un visi kuri interesējas par IVS  veidošanas un auditēšanas jautājumiem, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti.

 

Cena

 

Dalības maksa  440,00 EUR + PVN

 

Semināra ilgums

 

Klātienē

3 dienas (18 stundas)

no 10:00 līdz 16:00/16.30

Attālināti

6 dienas (18 stundas)

no 15:00 līdz 18:00

bottom of page