top of page

Kompetentas institūcijas pakalpojumi

Kompetentā institūcija saskaņā ar esošo likumdošanu spēj piedāvāt kā minimums šādus pakalpojumus:·  Uzņēmuma darba vides risku novērtēšanu,

  • Uzņēmuma darba atbilstības novērtēšanu saskaņā ar esošās likumdošanas prasībām (piemēram, bīstamo iekārtu drošība, ķīmisko vielu droša lietošana, ugunsdrošība)

  • Darba aizsardzības pasākumu plāna izstrādi, lai novērstu atklātos darba vides riskus vai samazinātu tos līdz pieņemamam līmenim, kā arī lai nodrošinātu uzņēmuma darbības atbilstību likumdošanas prasībām.

Projekta gaitā Activa Management nodrošina visu nepieciešamo metodisko un konsultatīvo atbalstu darba drošības jomā, proti mēs:

  • veicam aptauju un telpu apskati pirms risku novērtēšanas,

  • identificējam nepieciešamos mērījumus (troksnis, apgaismojums), kā arī nepieciešamības gadījumā organizējam mērījumus akreditētajās laboratorijās,

  • novērtējam uzņēmuma darba atbilstību saskaņā ar esošo likumdošanu,

  • novērtējam riskus un sekojam līdzi to termiņiem,

  • sagatavojam nepieciešamos dokumentus (rīkojumu projekti, reģistri), ņemot vērā konkrētos darba nosacījumus,

  • sagatavojam darba aizsardzības pasākumu plānu,

  • veicam pasākumu plāna izpildes monitoringu, sniedzam rekomendācijas par personālam nepieciešamo apmācību.

Mēs arī piedāvājam kompleksos risinājumus, kas ļaus atbalstīt integrētās vadības sistēmas (piemēram, darba aizsardzība, kvalitātes un vides pārvaldība utt.).

bottom of page