top of page

Integrētas vadības sistēmas (IVS) izveidošana un uzlabošana

(saskaņā ar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

Ko jūs iemācīsieties

 

 • Standartu  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 prasības

 • IVS izveides metodiku;

 • IVS dokumentēšanu;

 • IVS pilnveidošanas metodes;

 • IVS uzturēšanas metodiku.

 

Semināra saturs

 

 1. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 struktūra;

 2. PDCA cikls;

 3. Biznesa procesu apraksta principi un metodes,

 4. IVS dokumentācijas principi;

 5. Vides pārvaldības sistēmas prasības;

 6. Arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas prasības;

 7. Uzņēmuma vadības atbildības sfēras;

 8. Labas prakses principi resursu pārvaldīšanā;

 9. Iepirkumu sistēmas izveide;

 10. Ražošanas procesu un operāciju vadīšana;

 11. Identifikācijas un izsekojamības nodrošīnāšana;

 12. ko un kādēļ mērīt, analizēt un uzlabot;

 13. IVS uzlabošanas metodes;

 14. darbības analīze un metodes vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšanai;

 15. IVS izstrādes un ieviešanas metodes un rekomendācijas;

 16. sertifikācijas process, auditi;

 17. auditu formālās prasības, auditu periodiskums, auditu veikšanas tehnikas;

 18. sertificējošās kompānijas izvēle.

 

 

Cena

 

Dalības maksa  960,00 EUR + PVN

 

Semināra ilgums

 

Klātienē

7 dienas (42 stundas)
no 10.00 līdz 16.00/16.30

Attālināti

14 dienas (42 stundas)

no 15.00 - 18.00

bottom of page