top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Vides pārvaldības sistēma saskaņā ar ISO 14001:2015 prasībām

Jūs iemācīsieties

 

 • Saprast ISO 14001 standarta prasības·

 • Novērtēt kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespējas Jūsu uzņēmumā..

 

Semināra saturs

 

 1. PDCA cikls un vides menedžmenta sistēma,

 2. Konteksts un ieinteresētās puses,

 3. Vides politika,

 4. Risku pārvaldība,

 5. Atbilstības novērtēšana saskaņā ar likumdošanu vides jomā,

 6. Vides aspektu identifikācija,

 7. Vides aspektu novērtēšanas metodikas,

 8. Vides programmu sagatavošana, mērķu un uzdevumu nospraušana,

 9. Operāciju vadība,

 10. Rīcība ārkārtas apstākļos,

 11. Neatbilstību vadība, korektīvās darbības,

 12. Iekšējo auditu veikšana,

 13. Sertifikācijas process,

 14. Iekšējo auditu veikšana.

Seminārs paredzēts

 

Uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem, kuri apsver iespēju izstrādāt vides menedžmenta sistēmu vai ieviest kompleksu vadības sistēmu, kā arī visiem tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par ISO 14001.

 

Cena

 

Dalības maksa 150,00 EUR + PVN

 

Semināra ilgums

Klātienē

1 dienas (6 stundas)
no 10.00 līdz 16.30

Attālināti

2 dienas (6 stundas)

no 15.00 - 18.00

bottom of page