top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Kvalitātes vadības sistēmas izstrādāšana un ieviešana saskaņā ar ISO 9001 standarta prasībām

Kādēļ jāievieš kvalitātes vadības sistēmu (atbilstoši ISO 9001)?

 

Kvalitātes vadības sistēmu jāievieš, lai:

 • paaugstinātu kompānijas konkurētspēju

 • paaugstinātu organizācijas darbības efektivitāti

 • nodrošinātu kompānijas izeju starptautiskā tirgū

 • uzturētu sadarbību ar ārvalstu partneriem

 • vienkāršāk piesaistītu investīcijas

 • samazinātu pretenzijas pret uzņēmuma produkcijas kvalitāti

 • palielinātu biznesa vērtību

 

Kādas priekšrocības saņems kompānija, kura strādā saskaņā ar ISO 9001 prasībām?

Kompānijas struktūrā:

 • palielināsies uzņēmuma pārvaldes sistēmas caurskatāmība;

 • pilnveidosies informācijas plūsma organizācijā;

 • paaugstināsies darbinieku darba tehnoloģiskums;

 • darbinieku tiesības un pienākumi tiks noteikti precīzāk un korektāk;

 • samazināsies jaunu darbinieku adaptācijas periods;

 • palielināsies personāla motivācijas efektivitāte;

 • paaugstināsies kvalitātes kontrole;

 • izmaksas tiks optimizētas labāk;

 • samazināsies neatbilstību un kļūdu rašanās biežums;

 • optimizēsies formas un dokumenti.

 

Uzņēmuma ieguvumi ārējā vidē:

 • paaugstināsies pasūtītāju uzticības līmenis sniegto pakalpojumu/darbu/preču kvalitātei;

 • palielināsies konkurētspēja (ISO 9001 sertifikāts ir labs mārketinga instruments);

 • tiek nodrošināta vieglāka izeja uz citu valstu tirgiem (ISO 9001 sertifikāts ir starptautisks un to atzīst 186 valstīs).

 

Uzlabosies uzņēmuma reputācija (sertifikāta PR-funkcija):

 • patērētājiem būs lielāka pārliecība par produkcijas un pakalpojumu kvalitātes stabilitāti, salīdzinot ar nesertificētiem piedāvājumiem;

 • uzlabosies attiecības ar piegādātājiem;

 • uzlabosies priekšstats par uzņēmumu sabiedrībā;

 • palielināsies vietējo un ārējo investoru uzticība.

 

Izstrādāšana un ieviešana

Iekšējo auditu veikšana
Sistēmas uzturēšana
GAP analīzes veikšana
bottom of page