top of page

Vadības sistēmas uzturēšana

Jebkuras vadības sistēmas izstrāde un ieviešana (vai nu kvalitātes pārvaldības, vai vides pārvaldības sistēmas, vai arodveselības veselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas) ir tikai pirmais solis efektīvi strādājoša uzņēmuma izveidošanai. Tālāk ir nepieciešams veikt regulāru vadības sistēmas monitoringu, novērtēt tās efektivitāti un veikt sistēmas uzlabošanu. Mēs piedāvājam vadības sistēmas uzturēšanas pakalpojumus, ņemot vērā atbilstošus vadības sistēmas uzturēšanas standartus. Ko iegūst uzņēmums:

  • augsti kvalificētus darbiniekus ar daudzpusīgu pieredzi pārvaldības sistēmu uzturēšanā,

  • nav nepieciešams uzturēt materiāli tehnisko bāzi par pārvaldības sistēmas uzturēšanu atbildīgajam darbiniekam,

  • neatkarīgo ekspertu ieskats.

bottom of page