top of page

Vadības sistēmu izstrādāšana un ieviešana

Jebkuras pārvaldības sistēmas izstrādi (vai nu kvalitātes pārvaldības, vai vides pārvaldības sistēmas, vai arodveselības veselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas) mēs uzsākam, izanalizējot Uzņēmuma faktisko situāciju. Mūsu uzdevums ir izstrādāt un ieviest pārvaldības sistēmu, kura balstās uz Uzņēmuma esošiem procesiem, un kura:

  1. atbilst standarta/standartu prasībām,

  2. ir maksimāli vienkārša un saprotama darbiniekiem un vadībai,

  3. ļauj saņemt atgriezenisko saiti par nepieciešamajiem uzlabojumiem sistēmā, un paaugstinot tās efektivitāti.

Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png
bottom of page