top of page

Vadības sistēmas iekšējais audits

Atbilstoši standarta/standartu prasībām Uzņēmumam jāveic sistemātiskie iekšējie auditi. Personām, kuras veic iekšējo auditu, jābūt atbilstošai kompetencei iekšējo auditu veikšanā. Tāpēc Uzņēmums var sagatavot savus auditorus vai arī piesaistīt neatkarīgus auditorus.

Iekšējā audita veikšanas ietvaros tiek novērtēta standarta/standartu prasību izpilde visās Uzņēmuma struktūrvienībās, kā arī tiek atklātas neatbilstības un tās novēršanas iespējas.

Pēc audita veikšanas Pasūtītājs saņem atskaiti ar detalizētu aprakstu par pārvaldības sistēmā nepieciešamajām korekcijām.

Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png
bottom of page