top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Vides pārvaldības sistēmas izstrādāšana un ieviešana saskaņā ar ISO 14001 prasībām

Vides pārvaldības sistēmu jāievieš, lai:

 • īstenotu enerģijas un resursu ekonomiju, tai skaitā efektīvi vadot pasākumus, kas vērsti uz vides aizsardzību;

 • iegūtu zaļo produktu tirgus nišas;

 • uzlabotu uzņēmuma pārvaldes sistēmu;

 • uzlabotu firmas tēlu vides aizsardzības prasību jomā (t.s. vides aizsardzības likumdošana).

 

 

Kādas priekšrocības saņems kompānija, kura strādā saskaņā ar ISO 14001 prasībām?

Kompānijas struktūrā:

 • palielināsies uzņēmuma pārvaldes sistēmas caurskatāmība;

 • samazināsies kompānijas riska līmenis apkārtējas vides piesārņošanai, un samazināsies papildizdevumu risks piesārņojuma likvidēšanai, tiesu izdevumi, soda naudas utt.; samazināsies apdrošināšanas iemaksu summas;

 • operatīvo izdevumu samazināšana (resursu izmantošana, atkritumu likvidēšana).

 

 

 

Potenciālās konkurētspējas priekšrocības:

 • Materiālu ekonomija, kas rodas pilnīgāk izmantojot izejvielas un komponentus, un izmantojot tos atkārtoti;

 • Dīkstāvju samazināšana rūpīga monitoringa un tehniskās apkalpošanas rezultātā;

 • Blakus produkcijas pilnīga utilizācija;

 • Atkritumu pārstrāde komercnozīmīgā formā;

 • Energopatēriņa samazināšana;

 • Izmaksu samazināšana uz materiālu uzglabāšanas un iekraušanas/izkraušanas darbu rēķina;

 • Ekonomija nodrošinot labāku darba vietu tehnisko drošību;

 • Izmaksu samazināšana optimizējot darbu ar ražošanas atlikumu izmantošanu, kā arī ar to savākšanu un likvidāciju.

 

Izstrādāšana un ieviešana

Iekšējo auditu veikšana
Sistēmas uzturēšana
GAP analīzes veikšana
bottom of page