top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmas izstrādāšana un ieviešana saskaņā ar ISO 45001 standarta prasībām

Kādēļ jāievieš darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmu (atbilstoši ISO 45001)?

Darba drošības un arodveselības pārvaldības sistēmu (DD&AV) jāievieš, lai:

 • paaugstinātu kompānijas konkurētspēju;

 • paaugstinātu organizācijas darbības efektivitāti;

 • nodrošinātu kompānijas izeju starptautiskā tirgū;

 • uzturētu sadarbību ar ārvalstu partneriem;

 • vienkāršāk piesaistītu investīcijas;

 • samazinātu pretenzijas uzņēmuma produkcijas kvalitātei;

 • sakārtotu uzņēmumu atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem un prasībām.

 

Kādas priekšrocības saņems kompānija, kura strādā saskaņā ar ISO 45001 prasībām?

Kompānijas struktūrā:

 • paaugstināsies personāla motivācija;

 • samazināsies kaitīgo faktoru ietekme uz darbinieku veselību un dzīvību;

 • uzlabosies attiecības starp vadītājiem un darbiniekiem;

 • tiks identificēti, novērtēti, plānoti un kontrolēti darba vides riski;

 • samazināsies nelaimes gadījumu un arodsaslimšanu risks, uzlabosies darbinieku labsajūta;

 • tiks ietaupīti uzņēmuma finansu līdzekļi.

 

Uzņēmuma ieguvumi ārējā vidē:

 • paaugstināsies pasūtītāju uzticības līmenis sniegto pakalpojumu/darbu/preču kvalitātei;

 • paaugstināsies konkurētspēja (ISO 45001 sertifikāts ir labs mārketinga instruments);

 • tiek nodrošināta vieglāka izeja uz citu valstu tirgiem (ISO 45001 ir starptautiski atzīts);

 • uzņēmums kļūs pievilcīgāks potenciālajiem darbiniekiem.

 

Uzlabosies uzņēmuma reputācija (sertifikāta PR-funkcija):

 • patērētājiem būs lielāka pārliecība par produkcijas un pakalpojumu kvalitātes stabilitāti, salīdzinot ar nesertificētiem piedāvājumiem;

 • uzlabosies attiecības ar piegādātājiem;

 • uzlabosies priekšstats par uzņēmumu sabiedrībā, jo uzņēmums demonstrēs rūpes par darba vidi, nodarbināto drošību un veselību gan uzņēmumā strādājošajiem, gan sadarbības partneriem;

 • palielināsies vietējo un ārējo investoru uzticība.

Izstrādāšana un ieviešana

Iekšējo auditu veikšana
Sistēmas uzturēšana
GAP analīzes veikšana
bottom of page