top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png
Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits

 

Ikviena pārvaldības sistēma prasa attīstību un nepārtrauktu monitoringu, bet uzlabojumi sistēmas darbā spēj būtiski paaugstināt tās efektivitāti, jo var atklāt iepriekš nepamanītas iespējas kā strādāt labāk un veikt to pašu darbu ātrāk un ar mazākām izmaksām. Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits ļauj atklāt šādas iespējas.

Šīs seminārs sniedz iespējas iepazīties ar iekšēja audita organizēšanas un veikšanas metodēm un instrumentiem.

Kvalitātes vadība

 

Jūs iegūsiet pilnu ieskatu par to, kā izveidot efektīvu un strādāt spējīgu kvalitātes pārvaldības sistēmu, kā to dokumentēt, uzturēt un nepārtraukti uzlabot. Kvalitāte Jums vairs nebūs abstrakts, neko neizsakošs jēdziens, bet reāls instruments organizācijas darba uzlabošanai, izmaksu minimizēšanai un visu iesaistīto pušu (gan uzņēmuma īpašnieka, gan Klienta) apmierinātības nodrošināšanai.

Jūs saņemsiet pilnu informāciju un gūsiet jaunu ieskatu par KPS izstrādi un ieviešanu.

Klientu apmierinātības analīze

 

Jūsu klienti ir konkrēti cilvēki, ar kuriem Jūsu uzņēmums sadarbojas un realizē savu produkciju un sniedz pakalpojumus. Kāds gudrs cilvēks reiz teica „Ja Jūs parūpēsieties par savu Klientu, tad Jūsu bizness pats par sevi parūpēsies“.

Jūsu klienti - tā ir Jūsu peļņa. Un, ja Jūsu Klients nav pamierināts, nekam citam vairs nav nozīmes. Bet vai Jūs zināt, kas tieši nepieciešams, lai Jūsu Klienti justos apmierināti? Kas tieši viņus satrauc un rada problēmas sadarbībā ar Jūsu uzņēmumu?


Klientu apmierinātības analīze – uzņēmuma nākotnes peļņas stabilais pamats.

bottom of page