top of page
shutterstock_1622517.jpg

Integrētas vadības sistēmas izveidošana un izlabošana

 

Šajā seminārā apspriedīsim ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 standarta prasības, integrētas vadības   sistēmas ieviešanas metodes un specifiku Latvijas uzņēmumos. Kā arī aplūkosim to labās prakses piemērus un patrenēsimies izpildīt uzdevumus, kas palīdzēs labāk saprast, kā ieviest integrēto vadības sistēmu Jūsu uzņēmumā.

Integrētas vadības sistēmas iekšējais audits

 

Integrētas vadības sistēmas audits prasa no audita veicējiem īpašu uzmanību, jo ir nepieciešams atrast vadības atbilstību trīs standartiem un atklāt iespējas vadības sistēmas uzlabošanai. Lai to panāktu, no audita veicējiem tiek prasītas ne tikai labas zināšanas par standartiem, bet arī labas iemaņas auditu veikšanā. Šī semināra ietvaros mēs atkārtoti aplūkosim ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 standartu prasības, kā arī uzlabosim iemaņas iekšējo auditu veikšanā.

Integrētas vadības sistēmas pieraksti/protokoli

 

Bieži maldīgi tiek uzskatīts, ka pārvaldības sistēmas (kvalitātes pārvaldības vai vides pārvaldības sistēmas, vai profesionālās veselības un darba drošības pārvaldības sistēmas), obligāti prasa lielu papīru kaudzi, bet kā tas ir īstenībā? Šī semināra ietvaros mēs apspriedīsim integrētās vadības sistēmas nepieciešamos un vēlamos pierakstus atbilstoši ISO 14001, ISO 9001 un ISO 45001 prasībām.

Integrētas vadības sistēmas vadības pārskata sagatavošana

 

Uzņēmuma vadībai, lai izpildītu standartu prasības, nepieciešams veikt integrētas vadības sistēmas darbības novērtēšanu un sagatavot „Vadības pārskatu”. Ko tieši pieprasa standarti? Kādi dati jāiekļauj atskaitē? Cik bieži jāsagatavo atskaites? Kā organizēt datu ievākšanu? Visus šos jautājumus būs iespējams apspriest semināra laikā. Kā arī izanalizēsim un aplūkosim labās prakses piemērus.

bottom of page