top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Biznesa procesu sistematizācija

Kādēļ jāizstrādā un jāapraksta biznesa procesi?

Skaidri definēt organizācijas procesus nepieciešams, lai:

 

 • pārvaldes sistēma būtu caurskatāma,

 • katram procesam būtu skaidra veicamo darbību secība,

 • informācijas plūsma un komunikācija organizācijā būtu skaidri definēta,

 • darbinieku un departamentu darbs būtu koordinēts un saskaņots,

 • katram procesam būtu izmērāmi darbības rādītāji saskaņā ar īpašnieka prasībām,

 • paaugstinātu kompānijas darbības efektivitāti,

 • identificētu problemātiskās zonas organizācijas struktūrā

 

Kādas priekšrocības saņem uzņēmums, kurā ir sakārtoti biznesa procesi?

 

Kompānijas struktūrā:

 • palielināsies uzņēmuma pārvaldes sistēmas caurskatāmība un kontrolējamība,

 • pilnveidosies informācijas plūsma organizācijā,

 • paaugstināsies darbinieku darba tehnoloģiskums,

 • darbinieku tiesības un pienākumi tiks noteiktas precīzāk un korektāk,

 • tiks optimizētas izmaksas,

 • darbības radītāji būs atbilstošas īpašnieku cerībām;

 • kompānijas darbības efektivitātes izaugsme uzlabosies,

 •  

Uzņēmuma ieguvumi ārējā vidē:

 • palielināsies konkurētspēja,

 • paaugstināsies pasūtītāju uzticības līmenis sniegto pakalpojumu/darbu/preču kvalitāti,

 • kompānija sāks elastīgāk reaģēs uz izmaiņām tirgū

 

Uzlabosies uzņēmuma reputācija (sertifikāta PR-funkcija):

 • uzlabojoties uzņēmuma darbības kvalitātei, pircējiem palielināsies pārliecība par produkcijas un pakalpojumu kvalitāti,

 • efektīvāki procesi uzlabos attiecības ar piegādātājiem,

 • palielināsies vietējo un ārējo investoru uzticība.
   

bottom of page