top of page
Logo.png

Semināru rīko DNV Latvia
Kvalitātes pārvaldības sistēmas iekšējais audits

Pirmā diena

09.00          Ievads

09.15          Ievads par kvalitātes vadības sistēmām un to iekšējo auditu

 • ISO 9000:2015 terminoloģija

 • Auditu veidi

 • Kvalitātes auditu nozīme un mērķi

 • Kvalitātes standartu vēsture

10.30          Kafijas pauze

10.45          Standarta ISO 9001:2015 prasības un to interpretācija

 • Kvalitātes vadības sistēmas modelis

 • Kvalitātes vadības pamatprincipi                      

12.15          Pusdienu pārtraukums

13.15          Praktiskais darbs „Standarta ISO 9001:2015 prasības”

14.45          Kafijas pauze

15.00          Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audita standarts ISO 19011:2011

 •   sagatavošanās auditam (audita gada programma, audita grupa)

16.40          Mājas darbs „Izstrādāt audita gada programmu, noteikt uzņēmuma kontekstu, ieinteresētās puses,

                   riskus un iespējas, ievērojot uzņēmuma aprakstā doto informāciju”

17.00          1. mācību dienas noslēgums

 

Otrā diena

09.00          Mājas darba rezultātu apspriešana

09.30          Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audita standarts ISO 19011:2011

 • sagatavošanās auditam

 • audita plānošana (audita plāns, audita jautājumu izstrādāšana)

10.30          Kafijas pauze

10.45          Praktiskais darbs „Audita norise – audita plāns, audita jautājumi”

11.40          Grupu darba rezultātu prezentācija un diskusijas

12.30          Pusdienas pārtraukums

13.30          Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audita standarts ISO 19011:2011

 • neatbilstības un to veidi

 • korektīvie pasākumi

14.15          Praktiskais darbs „Audita situāciju izvērtēšana, neatbilstību un novērojumu

                   dokumentēšana”                             

15.15          Kafijas pauze

15.30          Grupu darba rezultātu prezentācija un diskusijas

17.00          2.mācību dienas noslēgums

 

Trešā diena

09.00          Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audita standarts ISO 19011:2011

 • audita norise (audita metodes, intervēšanas tehnika, iespējamās grūtības audita norises laikā)

 • noslēguma sanāksme

        

10.20          Kafijas pauze 

10.35          Praktiskais darbs „Situāciju analīze, korektīvie pasākumi”

11.40          Grupu darba rezultātu prezentācija un diskusijas

12.10          Pusdienu pārtraukums

13.10          Kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu audita standarts ISO 19011:2011

 • audita atskaites izstrādāšana                    

 • Veiksmīga audita priekšnoteikumi

14.00          Kvalitātes vadības sistēmas iekšējā auditora eksāmens

16.00          3.mācību dienas noslēgums

Ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar DNV Latvia sertifikācijas daļas biroja vadītāju Daci Zamozdiku pa tālruni 67356271 vai e-pastu dace.zamozdika@dnv.com.

bottom of page