top of page
Screenshot 2022-07-19 at 21.53.29.png

Kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas ar ISO 37001 prasībām

Kas ir ISO 37001?

Standarts ir izstrādāts, lai palīdzētu visu veidu organizācijām izveidot, ieviest, uzturēt un uzlabot  proaktīvu pretkukuļošanas vadības sistēmu, lai radītu pozitīvas un produktīvas kultūras pārmaiņas organizācijā un vairotu uzticību gan no tās darbiniekiem, gan ārējām ieinteresētajām personām.

Standarts nosaka, ka organizācijām jāievieš virkne pasākumu, lai palīdzētu novērst, atklāt un risināt kukuļdošanu.

Šādi pasākumi ietver:

 • kukuļošanas apkarošanas politikas izstrādi un ieviešanu;

 • risku novērtēšanu un atbilstošu kontroles pasākumu veikšanu (projektos, iepirkumos);

 • projektu un biznesa partneru uzticamības pārbaudi;

 • visu darbinieku apmācību un kontroli;

 • finanšu un nefinanšu kontroes ieviešanu;

 • apziņošanas un izmeklēšanas procedūru izstrādi;

 • korektības darbības un nepārtrauktu sistēmas uzlabojumus.

Kādas priekšrocības saņems kompānija, kura strādā saskaņā ar ISO 37001 prasībām?

 • palielināsies uzņēmuma pārvaldes sistēmas caurskatāmība;

 • uzlabosies uzņēmuma reputācija;

 • palielināsies vietējo un ārējo investoru uzticība;

 • palielināsies konkurētspēja.

 • mazināsiet riskus, kas saistīti ar kukuļošanu,

 • jūs pierādīsit, ka jūsu uzņēmums atbilst attiecīgajiem normativiem aktiem,

 • nodrošināt, ka piegādātāji un apakšuzņēmēji piemēro labāko pretkorupcijas praksi.

Izstrādāšana un ieviešana

GAP analīzes veikšana
Iekšējo auditu veikšana
bottom of page